Dobitnici

1. Amela Katica, Tešanj

2. Emina Repovac, Vogošća

3. Ljiljana Hodžić, Sarajevo

4. Nasija Džihanović, Velika Kladuša

5. Aleksandar Tucaković, Doboj

6. Ivana Radić, Sarajevo

7. Amela Muratović, Gračanica

8. Almir Glavić, Gradačac

9. Ivana Knežević, Novi Grad

10. Marija Marić, Turbe

11. Sabina Kulanić, Kalesija

12. Edina Hejub, Mostar

13. Jovana Šolaja, Bijeljina

14. Sandra Radesić, Teslić

15. Alma Almedina Musić, Sarajevo

16. Munira Durmić, Bratunac

17. Jovana Jovišić, Banja Luka

18. Nada Stojković, Gradiška

19. Dijana Gluvajić, Laktaši

20. Miranda Blažević, Konjic

21. Ivana Kresić Zepić, Živinice

22. Milanka Živković, Bijeljina

23. Nizama Dedić, Sarajevo

24. Dijana Seferović, Bihać

25. Amra Nimani, Sarajevo

26. Antea Kulačić, Zenica