Pravila nagradnog natječaja  se objavljuju na osnovu Rješenja br.: 05-12-1-613/20-T.B. od 24.07.2020. godine,  izdatog  od strane Federalnog Ministarstva Finansija/Financija, kojim se odobrava pravnom licu Luna d.o.o. organizovanje nagradnog natječaja »Pošalji nam svoj inspirativni Argeta movie snack«

Pravila i uslovi učestvovanja u nagradnom natječaju

»Pošalji nam svoj inspirativni Argeta movie snack«

 1. Opće odredbe

Sljedeća pravila određuju provođenje i učestvovanje u nagradnom natječaju  »Pošalji nam svoj inspirativni Argeta movie snack« (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj).

Organizator nagradnog natječaja: Luna d.o.o. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ID br. 4200000310003  (u nastavku: Organizator), za klijenta Argeta d.o.o., Patriotske lige 73,  71.240 Hadžići, temeljom Ugovora o saradnji.

Svi učesnici koji učestvuju u nagradnom natječaju prihvataju ove opće uslove, sa njima su upoznati i sa pristupom nagradnom natječaju, se s njima u potpunosti slažu.

 1. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja »Pošalji nam svoj inspirativni Argeta movie snack«  (u daljnjem tekstu: nagradni natječaj) je promocija robne marke Argeta, pridobivanje novih potrošača, te pridobivanje tekstualnog i slikovnog materijala od strane učesnika.

 1. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj traje od uključujući  31.07.2020. do 20.08.2020 uključujući 20.08.202020. do 24:00. Izvlačenje i odabir dobitnika nagradnog natječaja će biti javan i održat će se u sjedištu agencije Luna d.o.o., Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71.000 Sarajevo, ID br. 4200000310003 koja će obezbijediti tehničku podršku (softverska podrška) pri izvlačenju dobitnika nagradnog natječaja. Dodatne informacije o nagradnom natječaju i njegovom trajanju su dostupni na Facebook stranici Argeta BiH https://www.facebook.com/argeta.ba/, te na web stranici https://svismomiizistogfilma.com/.

 1. Učesnici

Učesnici nagradnog natječaja mogu biti sve punoljetne fizičke osobe, državljani Bosne i Hercegovine, sa stalnim prebivalištem na području Bosne i Hercegovine. U nagradnom natječaju ne mogu učestvovati zaposleni u preduzeću Argeta d.o.o. Sarajevo, te Luna d.o.o., kao ni njihovi uži članovi porodice (supružnik, izvanbračni partner, roditelji, djeca) i druge osobe koje na bilo koji način učestvuju pri izvođenju nagradnog natječaja. Svaki učesnik može učestvovati u nagradnom natječaju samo u svoje lično ime i sa učestvovanjem potvrđuje da su svi poslani lični podaci samo njegovi lični podaci, te se slaže s ovim pravilima. Učesnik nije ograničen brojem učestvovanja, ali može dobiti samo jednu nagradu.

 1. Način učestvovanja

Cilj nagradnog natječaja je da učesnici šalju fotografije kojima su zabilježili svoje posebne trenutke inspirativnog filmskog snacka sa Argetom.

Fotografije se šalju putem web stranice https://svismomiizistogfilma.com/. Učesnik se obavezuje da će navesti svoje lične podatke: Ime i prezime, grad prebivališta, adresa stanovanja,  mail adresa i broj telefona. Organizator se obavezuje da će lične podatke koristiti isključivo u svrhu organizovanja nagradnog natječaja.

Učesnik, koji je na prethodno opisan način učestvovao u nagradnom natječaju, uključen je u izvlačenje za dnevne nagrade..

Kupovina proizvoda Argeta nije uslov za učestvovanje u nagradnom natječaju. Potencijalne troškove učestvovanja (pristup internetu) snose učesnici nagradnog natječaja).

 1. Pravila vezana za objavljivanje nagradnog natječaja:

Učesnik mora poštovati opća pravila lijepog ponašanja i može objaviti samo materijale koje nisu uvrijedljivi, na bilo koji način neprimjereni. Ukoliko organizator procijeni da poslana  fotografija iz bilo kojeg razloga nije primjerena,  ista neće biti objavljena na   web stranici, a učesnik će  se smatrati isključenim iz učestvovanja u nagradnom natječaju. Sve postavljene datoteke organizator može koristiti u bilo kojem od svojih marketinških i prodajnih materijala, te kanala bez dodatne saglasnosti učesnika (objava na web stranici https://svismomiizistogfilma.com/, objava na Facebook stranici Argeta BiH https://www.facebook.com/argeta.ba/, repost na Instagram profilu Argeta BiH https://www.instagram.com/argeta_bih/, na Instagramu Argeta_Official https://www.instagram.com/argeta_official/, objava na Youtube kanalu https://www.youtube.com/user/Argeta, korištenje u banerima i ostalim promotivnim materijalima, objava u slanju mailova, korištenje na lecima, te korištenje u svim vrstama printanog materiala, itd).

Zajedno s prijedlogom, Organizator će objaviti i ime učesnika koji je postavio odabrani prijedlog, te ime mjesta njegovog prebivališta, kojeg je naveo u ličnim podacima. Svi postavljeni prijedlozi će biti automatski objavljeni na web stranici https://svismomiizistogfilma.com/.

Sa učestvovanjem u nagradnom natječaju na web stranici, tj. s objavom prijedloga, slanjem traženih podataka i klikom na dugme »Postavi«, učesnici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradnog natječaja, da ih isto tako prihvaćaju i da se u potpunosti sa njima slažu.

Svaki učesnik sa objavom prijedloga u potpunosti garantuje da je poruka isključivo i samo njegovo autorsko djelo i na Organizatora prenosi sva materijalna autorska prava bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja.

 1. Korištenje datoteka

Organizatoru nagradnog natječaja učesnik dozvoljava korištenje teksta, fotografije, videa i ostalih objavljenih materijala u svrhu izvođenja nagradnog natječaja, te promocijsku svrhu Organizatora. U slučaju da je učesnik na fotografiji fotografirao druge osobe, učesnike nagradnog natječaja se obavezuje da su prethodno dobili saglasnost fotografiranih osoba, za prenos i korištenje fotografije u svrhu izvođenja ovog  nagradnog natječaja i promocijske svrhe Organizatora.

 1. Nagrade
 • Bežične slušalice – 7 komada ( pojedinačna cijena 16,81 KM ukupno sa PDV-om)
 • Bežični zvučnik – 7 komada ( pojedinačna cijena 12,24 KM ukupno sa PDV-om)
 • Argeta kokošija pašteta poklon paket – 7 komada (svaki paket sadrži 12 dozica Argeta kokošije paštete 95gr – jedinična cijena 1,20 KM, odnosno pojedinačna cijena paketa 14,40 KM ukupno sa PDV-om

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi – 304,16  KM ukupno sa PDV-om

Nagrade nije moguće zamijeniti, niti zahtijevati njihovu novčanu protuvrijednost. Navedena vrijednost nagrada predstavlja tržišnu vrijednost na dan prihvatanja ovih pravila. Kasnije potencijalne izmjene tržišne vrijednosti ne utječu na vrijednost nagrade.

Ukoliko dobitnik  u roku od 7 (sedam) dana od javne  objave dobitnika, ne  preuzme nagradu, nagrada se smatra odbijenom i dodjeljuje se  sljedećem dobitniku, sa liste izvlačenja dnevnih nagrada.

 1. Odabir dnevnih nagrada/dobitnika

Odabir će se obaviti tako što će se između svih učesnika nagradnog natječaja svaki dan, kompjuterskim programom izvući po jedan dobitnik po principu slučajnog odabira.

Tehničku podršku (softverska podrška) će obezbijediti organizator, agencija Luna d.o.o. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71.000 Sarajevo, na način da će vršiti tehnički dio podrške vezan za izvlačenje dobitnika.

Dnevna izvlačenja će se održati svaki dan, a u svakom izvlačenju će se izvući 1 dobitnik dnevne nagrade. Izvlačenja će se održati u terminima kako slijedi:

 1. 01/08/2020 u 10 sati
 2. 02/08/2020 u 10 sati
 3. 03/08/2020 u 10 sati
 4. 04/08/2020 u 10 sati
 5. 05/08/2020 u 10 sati
 6. 06/08/2020 u 10 sati
 7. 07/08/2020 u 10 sati
 8. 08/08/2020 u 10 sati
 9. 09/08/2020 u 10 sati
 10. 10/08/2020 u 10 sati
 11. 11/08/2020 u 10 sati
 12. 12/08/2020 u 10 sati
 13. 13/08/2020 u 10 sati
 14. 14/08/2020 u 10 sati
 15. 15/08/2020 u 10 sati
 16. 16/08/2020 u 10 sati
 17. 17/08/2020 u 10 sati
 18. 18/08/2020 u 10 sati
 19. 19/08/2020 u 10 sati
 20. 20/08/2020 u 10 sati
 21. 21/08/2020 u 10 sati

 

u sjedištu Luna d.o.o., Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71.000 Sarajevo, na prethodno opisan način.

 1. Komisija (žiri) i zapisnik

Odabir dobitnika će se održati u sjedištu agencije Luna d.o.o. Izvest će ga, od strane Organizatora imenovana tročlana komisija koja se sastoji od predsjednika komisije i dva člana. Ovlašteni član komisije (Zapisničar) će voditi Zapisnik, koji sadrži mjesto, datum i vrijeme izvlačenja, ime i prezime članova komisije i njihovu ulogu, ime i prezime dobitnika, osvojenu nagradu i ostale bitne informacije koje se tiču izvlačenja sedmičnih nagrada, odnosno odabira glavnih nagrada. Jedna kopija zapisnika se čuva u sjedištu Organizatora nagradnog natječaja.

 1. Informiranje dobitnika

Svi dobitnici će biti objavljeni na Facebook stranici, Argeta BiH stranici https://www.facebook.com/argeta.ba/ i na web stranici  https://svismomiizistogfilma.com/ najkasnije u roku od 7 radnih dana od izvedenog izvlačenja, odnosno odabira. Dobitnici koji osvoje glavne nagrade će biti obaviješteni putem elektronske pošte na e-adresu koju su naveli u kontaktnom obrascu, najkasnije u roku 7 radnih dana od završetka izvlačenja, odnosno odabira.

Dobitnici dnevnih nagrada će nagrade dobiti po pošti na adresu koju su naveli u obrascu nagradnog natječaja, iako o tome neće biti posebno obaviješteni.

Svi učesnici nagradnog natječaja se, sa učestvovanjem u nagradnom natječaju, eksplicitno i neopozivo slažu sa objavom svoga  imena na web stranici  https://svismomiizistogfilma.com/, Facebook vremenskoj liniji Argeta BiH https://www.facebook.com/argeta.ba, te u bilješkama na istoj Facebook stranici. Rezultati izvlačenja dobitnika  nagrada su konačni i žalba nije moguća.

 1. Preuzimanje glavnih nagrada

 

Uslov za dobitak nagrade je da učesnici ispunjavaju uslove iz 4. člana, slažu se s Pravilima i uslovima učestvovanja u nagradnom natječaju, te su u nagradnom natječaju učestvovali na način kao što je navedeno u ovim pravilima.

Dobitnici dnevnih nagrada će nakon završetka nagradnog natječaja biti objavljeni na web stranici  https://svismomiizistogfilma.com/  i  Facebook stranici Argeta BiH https://www.facebook.com/argeta.ba. Na istom mjestu će biti objavljeni dobitnici koji su po odabiru žirija poslali najbolje prijedloge.

U primjeru da dobitniku nije moguće uručiti nagradu, računa se da je dobitnik odbio nagradu.

 1. Organizator zadržava pravo da ne podijeli nagrade u slučaju da:
 • dobitnik ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade,
 • se pojavi sumnja o identitetu podataka,
 • dobitnik nije dao svoje prave podatke,
 • dobitnik nije u roku od 7 dana od obavijesti odgovorio na poruku u kojoj ga obaviještavamo o preuzimanju glavne nagrade,
 • ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju učestvovao suprotno pravilima i uslovima nagradnog natječaja,
 • u drugim primjerima, kada podjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

 

 1. Isključenje odgovornosti

 Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • (ne)funkcioniranje društvene internet mreže Facebook ili elektronske pošte,
 • sve ostale aktivnosti na internet mreži Facebook,
 • bilo koje posljedice koje bi učesnik mogao da pretrpi zbog učešća u nagradnom natječaju ili nagradnom izvlačenju,
 • nedostavljene pošiljke sa nagradama,
 • bilo koje posljedice prilikom korištenja nagrada.

 

 1. Zaštita ličnih podataka

 Svi lični podaci su čuvani u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Učesnici nagradnog natječaja izričito su saglasni da Organizator nagradnog natječaja može koristiti njihove lične podatke, koje učesnici posreduju u okviru učešća u nagradnom natječaju, za potrebe ovog nagradnog natječaja. Sa učestvovanjem u nagradnom natječaju učesnik ima mogućnost da pritiskom (ovjerom) na označeno mjesto, potvrdi, da se slaže da Organizatoru nagradnog natječaja ili njemu ovlaštenim osobama, odnosno saradnicima, dozvoli korištenje svojih ličnih podataka (kontaktni podaci na Facebooku, elektronska adresa i/ili broj telefona), u svrhu obavještavanja o  akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama i drugim promotivnim aktivnostima pravnih lica u skupini Organizatora u skladu sa zakonima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka sa mogućnošću odjave.

 1. Poreske obaveze

 Organizator će od nagrada, od kojih bruto vrijednost prelazi zakonom određenu vrijednost za uplatu poreza na dohodak, obračunati i uplatiti akontaciju poreza na lične dohotke u skladu sa važećim propisima. Organizator će obračunati akontaciju dohotka i poreski odbitak odbiti ujedno sa obračunom drugog dohotka u skladu sa važećim propisima. Potencijalne druge poreske obaveze ili doplate dohotka u skladu sa godišnjom odlukom poreza snose dobitnici.

 1. Dostup do pravila nagradnog natječaja:

Pravila nagradnog natječaja će biti objavljena na https://www.facebook.com/argeta.ba/, te na web stranici https://svismomiizistogfilma.com/.  te su dostupna i na uvid svim učesnicima.

 1. Ostale odredbe

Organizator ne odgovara za zakašnjele prijave za  nagradni natječaj. Odluka organizatora nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s nagradnim natječajem i pravilima povezanih s njom je konačna i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnosti vrijede ova pravila za primarna u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u printanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Organizator.

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo izmjene ovih Pravila, prekida nagradnog natječaja ili potpuno zaustavljanje nagradnog natječaja, ako bi to zahtijevali pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim potencijalnim izmjenama, učesnike će, Organizator obavijestiti s objavom na web stranici  www.argeta.com/uspomene Facebook stranici Argeta BiH https://www.facebook.com/argeta.ba.

Nagradni natječaj nije organiziran od strane društva Facebook, isto ne odgovara ni za jedne zahtjeve iz nagradnog natječaja. Facebook ne sponzorira i ne upravlja nagradnim natječajem i nije ga posebno odobrio i nije s njim povezan. Potencijalne informacije koje učesnici posreduju zbog učestvovanja u nagradnom natječaju se posreduju Organizatoru odnosno izvođaču, ne društvu Facebook.

 1. Nadležni organ

U slučaju spora vezanog za nagradni natječaj, kojeg nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je sud u Sarajevu. Ova pravila vrijede od dana prijema.

 

Sarajevo, 09/07/2020

Br. Protokola: 09-NI -VII/20