Pravila

OPĆE ODREDBE

Ovim se dokumentom određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u kreativnom natječaju "Postani i ti dio prvog vertikalnog filma" (u nastavku: kreativni natječaj) koji organizira Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, Republika Hrvatska(u nastavku: organizator).

Kreativni natječaj se organizira u svrhu promidžbe organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima organizatora (npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga organizatora te internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…).

Kreativni natječaj traje od 1. kolovoza u 12 h do 7. kolovoza 2018. godine u 24 h, a održavat će se putem web stranice http://www.svismomiizistogfilma.com/.

Svaka osoba može jednom sudjelovati u kreativnom natječaju, tj. samo s jednim video uratkom.

UVJETI SUDJELOVANJA

U kreativnom natječaju mogu sudjelovati punoljetne osobe, državljani Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije, a prihvaćaju ova Pravila kreativnog natječaja.

Da bi sudjelovali u kreativnom natječaju, sudionici moraju putem forme na webu ispuniti zadatak, upload-ati video uradak koji prati zadanu temu i smjernice navedene u rubrici „Uputa“ na web stranici http://www.svismomiizistogfilma.com/, u maksimalnom trajanju videa od 30 sekundi , težine file-a 150MB, te ispuniti kontakt formu (ime i prezime, kontakt te lokacija) u rubrici ' Kako učestvovati'.

Najkreativniji video uratci koji zadovoljavaju propisanu formu biti će odabrani i uvršteni u finalni video uradak, te će na taj način sudionici čiji su video uratci odabrani, postati dijelom prvog vertikalnog amaterskog filma.

Ukoliko prema ocjeni organizatora na ovaj natječaj ne pristignu zadovoljavajuća kreativna rješenja ili ih ne pristigne dovoljno, organizator zadržava pravo da ne snimi finalni video uradak.

Organizator pridržava pravo ne objaviti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u kreativnom natječaju. Također, ukoliko postoji osnovana sumnja da sudionik koristi tuđi materijal, Organizator ima pravo onemogućiti mu sudjelovanje u kreativnom natječaju.

Svaki sudionik kreativnog natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na organizatora prava vlasništva i korištenja video uratka, odnosno njegovog sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u cijelosti ili po pojedinim dijelovima, kao i pravo kompiliranja cijelog vidio uratka ili njegovih dijelova u jedinstven video (film) u organizaciji organizatora, sve u promotivnu svrhu po nahođenju organizatora.

Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu, snimanje video uratka itd.) snose sudionici kreativnog natječaja.

Smatra se da svaki sudionik sudjelovanjem (upload-om videa) potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima kreativnog natječaja i uvjetima sudjelovanja u kreativnom natječaju.

Sudionik potvrđuje i jamči:

  • Da je u registracijsku formu stavio svoje podatke, da su podaci točni, istiniti i ažurirani
  • Da neće koristiti ovaj natječaj niti aplicirati u video uradak i na web stranicu za prijavu sadržaje, poruke i video prikaze koje povrjeđuju prava i interese drugih osoba ili su diskriminirajuće po bilo kojoj osnovi, koje su u suprotnosti sa zakonima i pravilima pravnog poretka, kojima se narušava javni red i mir, odnosno koje su uvredljive i protive se pravilima morala
  • Da neće koristiti niti objavljivati tuđe materijale ili snimke
  • Sudionik je dužan voditi računa i odgovoran je da se na video uratku a koje on snimi ne nalaze druge osobe odnosno ako su prisutne druge osobe da ima njihovu suglasnost za snimanje, sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju i za sva prava identična onima koja organizator stječe od sudionika. Na video uratku ne smije biti snimljena niti se smije nalaziti maloljetna osoba
  • Nakon uploudanja video uratka, sudionik preuzima svu odgovornost za daljnje dijeljenje i korištenje istog kao i
  • da je pročitao i prihvatio ova Pravila.

SIGURNOST OBRADE PODATAKA

Atlantic grupa d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice i organizator kreativnog natječaja putem http://www.svismomiizistogfilma.com/ je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.

Sudjelovanjem u ovom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako njihov video uradak postane dio kompiliranog videa (filma) u organizaciji organizatora, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata natječaja, objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih natječaj. Na poziv Organizatora, isti će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Videosnimku dobitnika držimo objavljenu na navedenim kanalima u razdoblju koje je potrebno za promoviranje naših aktivnosti, proizvoda i usluga . Uz navedeno, odabranu videosnimku čuvamo za interne marketinške potrebe analize i unapređenje poslovanja, odnosno, za potrebe ostvarivanja i obrane mogućih pravnih zahtjeva.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika natječaja i dobitnika isključivo u svrhu provođenja natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe. Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni. Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora (www.atlanticgrupa.com).

ODGOVORNOST

Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta kreativnog natječaja od strane sudionika u kreativnom natječaju ili trećih osoba,
  • neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u kreativnom natječaju, (ne) funkcioniranje web stranice svismomiizistogfilma.com posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,
  • (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u kreativnom natječaju.

Organizator će diskvalificirati sudionika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi ili se na videu uratku nalazi maloljetna osoba, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog natječaja.

Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima (više pogledajte pod odjeljak Sigurnost obrade podataka i Vaša prava).

ZAVRŠNE ODREDBE

Sudionici kreativnog natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u kreativnom natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u kreativnom natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja).

U svrhu obavještavanja o tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. elektronička pošta, obavijesti na Facebook profilu, softver na društvenoj mreži Instagram i drugo

Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na web i Facebook stranici Atlantic Grupe d.d.

Kreativni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionik natječaja samom svojom prijavom na natječaj potvrđuje da je suglasan s Pravilima kreativnog natječaja ˝POSTANI I TI DIO PRVOG VERTIKLANOG FILMA˝ te da prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, kao i da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanjem s istima i da isto prihvaća.